Strešné centrum

Spracovanie azbestu, predaj reziva a strešných krytín